Quần Cam

#algorithm

[Phỏng vấn] Parse file XML kích thước lớn như thế nào?

DOM là cách thông thường và gần như là chuẩn mực để parse file XML, tuy nhiên với những file XML lớn thì dùng DOM không thực sự hiệu quả. Bài viết giới thiệu cách dùng SAX parser với Saxy.

Randomart và thuật toán The Drunken Bishop

Bài viết giới thiệu giải thuật The Drunken Bishop của OpenSSH.

Git LFS - Chí Phèo và nồi cháo hành của Thị Nở

Hắn vừa push vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu vào push code là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi Linus Torvalds. Có hề gì? Linux có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi Mark Zuckerberg…

Packfile - Người hùng thầm lặng của Git

Cung cấp một số thông tin cơ bản về cấu trúc dữ liệu và Packfile của Git và giúp cho tác giả tiết kiệm $10 Đỗ Năm Trăm.