Quần Cam

#git

Git LFS - Chí Phèo và nồi cháo hành của Thị Nở

Hắn vừa push vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu vào push code là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi Linus Torvalds. Có hề gì? Linux có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi Mark Zuckerberg…

Packfile - Người hùng thầm lặng của Git

Cung cấp một số thông tin cơ bản về cấu trúc dữ liệu và Packfile của Git và giúp cho tác giả tiết kiệm $10 Đỗ Năm Trăm.