Quần Cam

#security

Timing attack

Timing attack là gì và vì sao một kỹ sư phần mềm như bạn lại phải quan tâm.

[XML DoS] Những nụ cười rực rỡ

Làm thế nào để chỉ với một đoạn text vài trăm ký tự, bạn có thể làm ngốn vài gigabyte bộ nhớ và từ chối dịch vụ của một hệ thống dùng XML?