Quần Cam

#heroku

Tôi đã tiết kiệm $5 mỗi tháng với Heroku như thế nào?

Vừa rồi mình vừa tiết kiệm được $5 mỗi tháng sau khi migrate cái blog cá nhân từ Digital Ocean sang Heroku Free Dyno. Bài viết này chia sẻ lại quá trình đó.