Quần Cam

#team-work

[Bật đèn] - Khi chị Dậu làm code review

Có lẽ chính Ngô Tất Tố cũng không ngờ rằng sau khi té ra sân, rời khỏi cái ngôi làng với bao tủi nhục như thầy dạy Văn đã phân tích…